Om toe te leven naar Pasen, neemt Gerrie Huizenga (pastor van de Keistadskerk) je mee tijdens deze vesperdienst.