Om toe te leven naar Pasen, neemt Dirk van den Hoek (liturg in de Keistadskerk) je mee tijdens deze vesperdienst.