Om toe te leven naar Pasen, neemt Pim Kalkman (pastor van de Kerk van de Nazarener in Amersfoort – Zuid) je mee tijdens deze vesperdienst.