Zondag 12 april

Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht

Welkom en overdenking

Als je een reactie wilt achterlaten, dan kan je dat doen via de Facebook groep, onder aan deze pagina of je stuurt een berichtje naar het kernteam. Dat kan via de knop hieronder.

Geef een reactie

Delen met anderen

In deze Corona tijd hebben we de kans om degene te helpen die het slechter getroffen hebben dan wij. Het Wereld evangelisatiefonds is de hoeksteen van het zendingswerk van onze kerk. Door jouw bijdrage kunnen zendelingen hun werk doen. En juist nu is dat zo belangrijk. Want er zijn heel veel plekken waar de Corona nood nog hoger is dan hier. Doneer je bijdrage via de bankrekening van de kerk: NL15TRIO0254717500. Vermeld svp WEF-collecte.

Geven kan ook via de GiVT app. Scan de QR code.

kijk voor een verdere toelichting naar het filmpje van Jan Inden.

Kinderwerk

Je kunt kiezen uit 2 programma’s:

  1. Lees en knutsel over het Paasverhaal met hulp van Bijbel Basics.

    Open de link voor het verhaal en de knutselwerkjes
    Luister of zing ook nog maar eens het projectlied (Tussen Hemel en Aarde)
  2. Creatief Kinderwerk

Gemeenteleden aan het woord

Wil je ook een bijdrage leveren om anderen te bemoedigen?

Stuur een video boodschap.

Overleg eerst even. Stuur een bericht naar het kernteam.

Gebed

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Hulp

De Luisterlijn
In deze verwarrende tijd waarin we allemaal meer geïsoleerd zitten en misschien weinig mensen zien of spreken, heb je wellicht de behoefte om wat met een ander te delen. Of je hebt een vraag of wilt iets delen van waar je mee bezig bent. Daarom hebben wij de Luisterlijn in het leven geroepen. Dit houdt in dat je elke dag iemand uit de gemeente kunt bellen om even samen te praten. Uiteraard gaat dit in vertrouwen!
We willen op de website geen telefoonnummers geven. Kijk daarom in de nieuwsbrief.
Ontvang je geen nieuwsbrief van ons, maar wil je wel gebruik maken van de luisterlijn stuur dan een e-mail. Dan neemt een van ons contact met je op.

Heb je praktische hulp nodig? Geef het hieronder door