Zondag 6 september

Waterrrr (doopdienst)

11.00 u Klein Zeetje

Welkom: Olga
Leiding en preek: Gerrie Huizenga
Muziek: Gerja Wolf
Koster: Floris

Welkom, mededelingen, gang van zaken

Openingslied: ‘Vul dit huis met uw glorie’ en ‘Ere zij aan God de Vader’

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
) 2x

Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

refrein

Ere zij aan God de Vader

ere zij aan God de vader
ere zij aan God de zoon
eer de heil’ge geest, de trooster
de drie-een’ge in zijn troon
halleluja halleluja
de drie-een’ge in zijn troon

ere zij aan hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft
koningen in heerlijkheid
halleluja halleluja
ere zij het lam gewijd

halleluja lof aanbidding
brengen d’englen u ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor u neer
halleluja halleluja
lof zij u der heren heer!

Gebed

Lied: ‘De rivier’ Opw 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer vergeef mij en genees mij.
Vader kom ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten Heer.

Al mijn zonden al mijn zorgen ….

Want dit water brengt nieuw leven ….

Here Jezus neem mijn leven ….

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”

Here Jezus neem mijn leven ….

Preek ‘Waterrrr’

Lied: ‘Good good Father’ van Chris Tomlin

I’ve heard a thousand stories of what they think you’re like
But I’ve heard the tender whispers of love in the dead of night
And you tell me that you’re pleased
And that I’m never alone

You’re a good good father
It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are
And I’m loved by you
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

I’ve seen many searching for answers far and wide
But I know we’re all searching
For answers only you provide
‘Cause you know just what we need
Before we say a word

You’re a good good father
It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are
And I’m loved by you
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

you are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways to us

it’s love so undeniable
I, I can hardly speak
Peace so unexplainable
I, I can hardly think
As you call me deeper still
As you call me deeper still
As you call me deeper still
Into love, love, love

You’re a good good father
It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are
And I’m loved by you
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

Inleiding op en uitleg bij de doop

Getuigenis Marieke

Como la Cigarra

Tantas veces me mataron,
Tantas veces me morí,
Sin embargo estoy aquí
Resucitando.
Gracias doy a la desgracia
Y a la mano con puñal,
Porque me mató tan mal,

Y seguí cantando.

Cantando al sol,
Como la cigarra,
Después de un año
Bajo la tierra,
Igual que sobreviviente
Que vuelve de la guerra.

Tantas veces me borraron,
Tantas desaparecí,
A mi propio entierro fui,
Solo y llorando.
Hice un nudo del pañuelo,
Pero me olvidé después
Que no era la única vez

Y seguí cantando.

Cantando al sol,
Como la cigarra,
Después de un año
Bajo la tierra,
Igual que sobreviviente
Que vuelve de la guerra.

Tantas veces te mataron,
Tantas resucitarás
Cuántas noches pasarás
Desesperando
Y a la hora del naufragio
Y a la de la oscuridad
Alguien te rescatará,

Para ir cantando.

Cantando al sol,
Como la cigarra,
Después de un año
Bajo la tierra,
Igual que sobreviviente
Que vuelve de la guerra.

Como la Cigarra (vertaling)

Ze hebben me al zo vaak gedood
Ik ben al meerdere keren gestorven
Desondanks ben ik hier,
En herrijs ik
Ik dank de tegenslag
En de hand met de dolk
Die me niet goed gedood heeft

En ik bleef zingen

Zingend naar de zon
Als de cicade (= soort krekel)
Na een jaar
Onder de grond
Zoals een overlevende
Die terugkeert uit de strijd

Ze hebben me al vaak begraven
Vaak raakte ik vermist
Mijn eigen begrafenis woonde ik bij
Alleen en huilend
Ik propte mijn zakdoek tot een knoop
Maar vergat vervolgens
Dat het niet de enig keer was

En ik bleef zingen

Zingend naar de zon
Als de cicade
Na een jaar
Onder de grond
Zoals een overlevende
Die terugkeert uit de strijd

Ze hebben je al zo vaak gedood
En evenzovaak zul je herrijzen
Hoeveel nachten zul je in wanhoop doorbrengen
En in het uur van de schipbreuk
En van de duisternis
Zal Iemand je verlossen

Om zingend op weg te gaan

Zingend naar de zon
Als de cicade
Na een jaar
Onder de grond
Zoals een overlevende
Die terugkeert uit de strijd

Getuigenis Pim

Hier is mijn hart, Heer

Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer) 2x
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

Ik ben van U
Ik ben aanvaard
Ik ben geliefd en puur gemaakt

Ik leef opnieuw
Ik adem in
Ik vind herstel, een nieuw begin

Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

Ik ben van U
Ik ben aanvaard
Ik ben geliefd en puur gemaakt
Ik leef opnieuw
Ik adem in
Ik vind herstel, een nieuw begin

U bent sterk
U behoudt
U vergeeft
U bent trouw
U bent licht
Schijn in mij
U die leeft, leef in mij

Hier is mijn leven
Hier is mijn leven) 2x
Spreek uw waarheid
Binnen in mij

U bent meer dan genoeg
U bent hier
U bent goed
U bent hoop
U die redt
U bent al wat ik heb

Hier is mijn hart, HeerHier is mijn leven
Hier is mijn hart, HeerHier is mijn leven
Spreek uw waarheidSpreek uw waarheid
Binnen in mijBinnen in mij

River – Leon Bridges

Been traveling these wide roads for so long
My heart’s been far from you
Ten-thousand miles gone

Oh, I wanna come near and give ya
Every part of me
But there’s blood on my hands
And my lips aren’t clean

In my darkness I remember
Momma’s words reoccur to me
“Surrender to the good Lord
And he’ll wipe your slate clean”

Take me to your river
I wanna go
Oh, go on
Take me to your river
I wanna know

Tip me in your smooth waters
I go in
As a man with many crimes
Come up for air
As my sins flow down the Jordan

Oh, I wanna come near and give ya
Every part of me
But there’s blood on my hands
And my lips aren’t clean

Take me to your river
I wanna go
Go on,
Take me to your river
I wanna know

I wanna go, wanna go, wanna go
I wanna know, wanna know, wanna know
Wanna go, wanna go, wanna go
Wanna know, wanna know, wanna know
Wanna go, wanna go, wanna go
Wanna know, wanna know, wanna know

Take me to your river
I wanna go
Lord, please let me know
Take me to your river
I wanna know

de Here zegent jou

de Here zegent jou

en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven

Dankgebed, afsluiting zegen

Slotlied: Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer o mijn ziel …..

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer o mijn ziel …..

Als je een reactie wilt achterlaten, dan kan je dat doen via de Facebook groep, onder aan deze pagina of je stuurt een berichtje naar het kernteam. Dat kan via de knop hieronder.

Geef een reactie

Gebed

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Hulp

De Luisterlijn
In deze verwarrende tijd waarin we allemaal meer geïsoleerd zitten en misschien weinig mensen zien of spreken, heb je wellicht de behoefte om wat met een ander te delen. Of je hebt een vraag of wilt iets delen van waar je mee bezig bent. Daarom hebben wij de Luisterlijn in het leven geroepen. Dit houdt in dat je elke dag iemand uit de gemeente kunt bellen om even samen te praten. Uiteraard gaat dit in vertrouwen!
We willen op de website geen telefoonnummers geven. Kijk daarom in de nieuwsbrief.
Ontvang je geen nieuwsbrief van ons, maar wil je wel gebruik maken van de luisterlijn stuur dan een e-mail. Dan neemt een van ons contact met je op.

Heb je praktische hulp nodig? Geef het hieronder door