Zondag 4 oktober

Hagar

Live meeluisteren

Presentatie

Collecte voor Justdiggit

De herfst is toch echt in aantocht, en iedereen heeft zijn eigen favoriete seizoen en weer. Maar als je natgeregend van de fiets stapt, is het soms moeilijk te bedenken dat regen ook een zegening is. Zo gebruikt de organisatie Justdiggit regenwater in de strijd tegen klimaatverandering. Door in droge gebieden in Afrika gaten te graven, wordt regenwater opgevangen en groeien er weer planten terug. Zo wordt het land weer groen, vruchtbaar en koel. En meer planten zorgen weer voor nóg meer planten, en regen, en vruchtbaarheid, en biodiversiteit, en afkoeling van de aarde! De schepping die nu zucht, kan dan even wat adem halen.

Zondag collecteren we voor Justdiggit. Met jouw donatie sponsor je lokale boeren om de gaten te graven en de aarde wat te laten herstellen!

Meer informatie kun je vinden op de site, justdiggit.org

Geven kan gewoon via de Givt app, Scan de QR-code.

Als je een reactie wilt achterlaten, dan kan je dat doen via de Facebook groep, onder aan deze pagina of je stuurt een berichtje naar het kernteam. Dat kan via de knop hieronder.

Geef een reactie

Gebed

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Hulp

De Luisterlijn
In deze verwarrende tijd waarin we allemaal meer geïsoleerd zitten en misschien weinig mensen zien of spreken, heb je wellicht de behoefte om wat met een ander te delen. Of je hebt een vraag of wilt iets delen van waar je mee bezig bent. Daarom hebben wij de Luisterlijn in het leven geroepen. Dit houdt in dat je elke dag iemand uit de gemeente kunt bellen om even samen te praten. Uiteraard gaat dit in vertrouwen!
We willen op de website geen telefoonnummers geven. Kijk daarom in de nieuwsbrief.
Ontvang je geen nieuwsbrief van ons, maar wil je wel gebruik maken van de luisterlijn stuur dan een e-mail. Dan neemt een van ons contact met je op.

Heb je praktische hulp nodig? Geef het hieronder door