Zondag 17 januari

Online vlogdienst

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

 

Vragen bij deel 1, zondag 17 januari: Goddelijke genen

Om verder over na te denken of te praten, thuis, in de kring of tijdens de zoombijeenkomsten (zondag 11 uur, dinsdag 20 uur).

 1. Kun jij iets met het beeld van ‘Goddelijke genen’, in de wereld, in jezelf, in anderen? Zie jij jezelf als ‘liefdesbaby’ van de Drie-ene God? Of met de woorden van Genesis: herken je het beeld van God in jezelf?
 2. ‘Gods heiligheid’ komt ten diepste tot uitdrukking in zijn liefde’. Wat zegt dat eigenlijk? Klinkt dat niet wat slap? Wat betekent dat voor de overige ‘eigenschappen’ van God, bijvoorbeeld zijn almacht, of rechtvaardigheid?
 3. Wat we de ‘zondeval’ noemen (Genesis 3) zien we in de Kerk van de Nazarener niet als een breuk die een kloof heeft veroorzaakt tussen God en mensen; maar veel meer als een (diepe) beschadiging bínnen de relatie tussen God en mens. Hoe zie jij dat? Wat zegt dat over het verzoeningswerk van Jezus? En welke ruimte geeft dat om te groeien naar Gods gelijkenis?
 4. ‘Danspartner van God’. Is dat een beeld waar je iets mee kan? Zet het jou op het ‘goede been’, kan het dagelijks je leven zin en vreugde geven? Of heb je een ander beeld, dat beter bij jou past?
 5. Welke concrete stap zou je willen zetten om vanaf vandaag verder te groeien naar Gods gelijkenis, weer beetje meer zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Zoom meeting (11:00)

Om 11:00 start de zoom meeting, je kunt dan via onderstaande knop deelnemen.

Als je er bent, vergeet dan niet om linksonder je geluid en je beeld aan te zetten!

Cursus DNA van de Kerk van de Nazarener

Wie zijn we als leden van de Kerk van de Nazarener: Wat is onze Wesleyaanse DNA? De cursus ‘Heiligheid en Identiteit’ gaat over wie we zijn als leden van de Kerk van de Nazarener: wat is ons Wesleyaanse DNA? De auteurs Thomas Oord en Michael Lodahl hebben daar een toegankelijk boekje over geschreven, getiteld ‘Relational holiness: responding to the call of love’. Dankzij pastor Ank Verhoeven is dit boekje nu vertaald in het Nederlands! Hoewel het boekje nog niet officieel in gedrukte vorm is verschenen, mogen de deelnemers aan de cursus ‘Heiligheid en Identiteit’ al gebruik maken van de pdf-versie van het boekje. Deelnemers hebben dus de primeur!

In zes avonden behandelt ds. dr. Erik Groeneveld de zes hoofdstukken van het boekje en gaan we in op de gespreksvragen die staan opgenomen aan het eind van elk hoofdstuk. Oftewel: genoeg stof om samen in gesprek te gaan! Doe je mee? We starten in januari. Op zes donderdagavonden, steeds van 19.30 tot 21.00 uur, hebben we een Zoom-bijeenkomst. De data zijn: 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari, 25 februari en 4 maart. Voor slechts 30 euro (dat is 5 euro per avond, inclusief het boekje als pdf!) doe je mee en ondersteun je het werk van EuNC-NL. Cursusgeld: €30,00 voor alleen alle sessies (inschrijven als EuNC student niet nodig). (€150,- voor 3 ECTS.) Met dit cursusgeld wordt EuNC-Nederland ondersteund in het aanbieden van onderwijs voor iedereen in de kerk. Aanmelden: www.eunc.edu/aanmelden

Kinder- en jongeren diensten

Kinderdienst Vlaardingen

Mozaïek Kids Online Dienst

Zondag 10.00 uur

EO Beam Kerkdienst

Zondag 11.00 uur

In de Week van Gebed spreekt arts Gor Khatchikyan over hoe je kunt bidden en hoe bidden in de Bijbel beschreven wordt. Muziek is er live door de BEAM Worshipband en Joram praat met Gor na over jouw vragen uit de chat.

Delen met anderen

Collecte voor het Kinderadoptieplan.

Mani Maran uit India, wordt gesponsord door onze kerk.
Zodat hij naar school kan.

Geven kan gewoon via de Givt app, Scan de QR-code.

Hulp

De Luisterlijn
In deze verwarrende tijd waarin we allemaal meer geïsoleerd zitten en misschien weinig mensen zien of spreken, heb je wellicht de behoefte om wat met een ander te delen. Of je hebt een vraag of wilt iets delen van waar je mee bezig bent. Daarom hebben wij de Luisterlijn in het leven geroepen. Dit houdt in dat je elke dag iemand uit de gemeente kunt bellen om even samen te praten. Uiteraard gaat dit in vertrouwen!
We willen op de website geen telefoonnummers geven. Kijk daarom in de nieuwsbrief.
Ontvang je geen nieuwsbrief van ons, maar wil je wel gebruik maken van de luisterlijn stuur dan een e-mail. Dan neemt een van ons contact met je op.

Heb je praktische hulp nodig? Geef het hieronder door


  Gebed

  Bidden met de benen
  Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

  Danken en bidden
  Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.