Zondag 21 februari

Online vlogdienst

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Thema: Trek je eigen spoor!

Zondag gaat het over een verhaal dat we best goed kennen: Maria zalft de voeten van Jezus (Johannes 12:1-8). Maar het heeft verrassende diepte. Wat er hier eigenlijk gebeurt, is dat een vrouw zich niet stoort aan heersende overtuigingen.

Kinder- en jongeren diensten

Mozaïek Kids Online Dienst

Zondag 10.00 uur

EO Beam Kerkdienst

Zondag 11.00 uur

Deze week bespreekt Jurjen ten Brinke wat Jezus zegt over zonden. Muziek is er live door de BEAM Worshipband en Joram praat met Jurjen na over jouw vragen uit de chat.

Delen met anderen

Geven aan de kerk

In deze vreemde periode gaan onze vaste lasten onverminderd door. We willen jullie dan ook vragen om ook op afstand financieel verbonden te blijven en deze week te delen met ‘onze eigen’ kerk

Wil je meer weten over het delen met de kerk, kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Hulp

De Luisterlijn
In deze verwarrende tijd waarin we allemaal meer geïsoleerd zitten en misschien weinig mensen zien of spreken, heb je wellicht de behoefte om wat met een ander te delen. Of je hebt een vraag of wilt iets delen van waar je mee bezig bent. Daarom hebben wij de Luisterlijn in het leven geroepen. Dit houdt in dat je elke dag iemand uit de gemeente kunt bellen om even samen te praten. Uiteraard gaat dit in vertrouwen!
We willen op de website geen telefoonnummers geven. Kijk daarom in de nieuwsbrief.
Ontvang je geen nieuwsbrief van ons, maar wil je wel gebruik maken van de luisterlijn stuur dan een e-mail. Dan neemt een van ons contact met je op.

Heb je praktische hulp nodig? Geef het hieronder door


    Gebed

    Bidden met de benen
    Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

    Danken en bidden
    Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.