Zondag 7 maart

Online vlogdienst

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Thema: Jezus zien!

Ik ben de weg! Bekende woorden uit Johannes 14. Maar weten we wat Jezus daarmee bedoelt?

Delen met anderen

Geven aan een ander

De collecte is deze keer voor de voedselbank Amersfoort.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Mozaïek Kids Online Dienst

Zondag 10:00 uur

EO Beam Kerkdienst

Zondag 11:00 uur

Deze week spreekt Pieter-Jan Rodenburg over het geloof als een wedstrijd die voor ons ligt. Muziek is er live door de BEAM Worshipband en Joram praat met Pieter-Jan na over jouw vragen uit de chat.

Hulp

De Luisterlijn
In deze verwarrende tijd waarin we allemaal meer geïsoleerd zitten en misschien weinig mensen zien of spreken, heb je wellicht de behoefte om wat met een ander te delen. Of je hebt een vraag of wilt iets delen van waar je mee bezig bent. Daarom hebben wij de Luisterlijn in het leven geroepen. Dit houdt in dat je elke dag iemand uit de gemeente kunt bellen om even samen te praten. Uiteraard gaat dit in vertrouwen!
We willen op de website geen telefoonnummers geven. Kijk daarom in de nieuwsbrief.
Ontvang je geen nieuwsbrief van ons, maar wil je wel gebruik maken van de luisterlijn stuur dan een e-mail. Dan neemt een van ons contact met je op.

Heb je praktische hulp nodig? Geef het hieronder door


    Gebed

    Bidden met de benen
    Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

    Danken en bidden
    Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.