Zondag 21 maart

Dienst via livestream

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Thema: Sporen van Liefde

We vieren samen het avondmaal.

De 5de zondag in de 40-dagentijd trekken we met het Johannes evangelie (15:9-17) verder langs de sporen van liefde, die Jezus met name in die laatste week voor zijn sterven naliet. Je voelt de spanning oplopen tijdens die bijzondere maaltijd. Juist nu wil Jezus zijn leerlingen bemoedigen. Alvast voor straks, als ze zichzelf vies tegen gaan vallen; net als wij soms. Wie ook wel een bemoediging kan gebruiken mag aanschuiven aan de Maaltijd van de Heer. Zet brood en druivensap vast klaar en laat je voeden door deze eenvoudige tekenen van Jezus’ onvoorwaardelijke liefde.

Delen met anderen

Zin Bookstore in Amersfoort

In Amsterdam en Utrecht zijn ze al uit de binnenstad verdwenen; maar in hartje Amersfoort is er nog wel één: een christelijke boekhandel. Ondanks de zware tijden. Zondag vragen we je bijdrage om de Zin Bookstore van Eddy Boevink door deze crisistijd heen te helpen. Om de boeken natuurlijk; maar nog veel meer om zijn missie. Zondag hoor je meer over ‘goddelijke kwartjes’. Wat mooi dat we langszij mogen komen.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Mozaïek Kids Online Dienst

Zondag 10:00 uur

EO Beam Kerkdienst

Zondag 11:00 uur

Deze week bespreekt Joline Zuidema hoe jij je meer kan focussen op God. Muziek is er live door de BEAM Worshipband en Joram praat met Joline na over jouw vragen uit de chat.

Gebed

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.