Zondag 28 maart 2021

Palmpasen

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Nieuwe link hierboven

Diensten voor jongeren en kinderen

10.00 uur Mozaiek

11.00 uur  EO Beam

Deze week bespreekt Shelton Telesford hoe God jou kan helpen bij gebroken relaties. Muziek is er live door de BEAM Worshipband en Joram praat met Shelton na over jouw vragen uit de chat.

Delen met anderen

Geven aan de kerk

In deze vreemde periode gaan onze vaste lasten onverminderd door. We willen jullie dan ook vragen om ook op afstand financieel verbonden te blijven en deze week te delen met ‘onze eigen’ kerk

Wil je meer weten over het delen met de kerk, kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Gebed

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.