Zondag 11 april

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met de kerk

In deze vreemde periode gaan onze vaste lasten onverminderd door. We willen jullie dan ook vragen om ook op afstand financieel verbonden te blijven en deze week te delen met ‘onze eigen’ kerk.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

.Wil je meer weten over het delen met de kerk, klik dan op de knop hieronder.

Meer informatie over delen met de kerk

Diensten voor jongeren en kinderen

10.00 uur Mozaiëk

11.00 uur EO Beam

Pasen is voorbij en Marlieke Brandsen legt in deze BEAM Kerkdienst uit hoe je God kan blijven ervaren na Pasen. Muziek is er live door de BEAM Worshipband en Joram praat met Marlieke na over jouw vragen uit de chat.

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.