Zondag 16 mei 2021

We vieren samen het avondmaal

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met de kerk

We collecteren deze keer voor de Corona slachtoffers in India.

Diensten voor jongeren en kinderen

10.00 uur Mozaiëk

11.00 uur EO Beam

Deze week gaat Joram met drie jongeren in gesprek over het geloof en hun favoriete preek van de afgelopen BEAM Kerkdiensten. Muziek is er live door de BEAM Worshipband en Joram beantwoordt jouw vragen uit de chat.

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.