Zondag 4 juli 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met de kerk

Collecte is voor Missie Mogelijk. Een aantal tieners uit onze kerk willen de ongelijkwaardigheid van mensen helpen verkleinen. Meer info via onze nieuwsbrief.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Diensten voor jongeren en kinderen

10.00 uur Mozaiëk

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.