Buitenzangdienst op de Eemlandhoeve 11 juli 2021

De liederen die we gaan zingen kun je hier downloaden om daarna te printen!

‘Kom, nu is de tijd, aanbid hem!’

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Door Pim Kalkman

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind’ren om je heen tot aan het eind

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Voor de onkosten voor deze buitendienst

In the darkness we were waiting
Without hope, without light
‘Til from Heaven You came running
There was mercy in Your eyes
To fulfill the law and prophets
To a virgin came the word
From a throne of endless glory
To a cradle in the dirt

Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit, three in one
God of glory, Majesty
Praise forever to the King of Kings

To reveal the kingdom coming
And to reconcile the lost
To redeem the whole creation
You did not despise the cross
For even in your suffering
You saw to the other side
Knowing this was our salvation
Jesus for our sake you died

Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit, three in one
God of glory, Majesty
Praise forever to the King of Kings

And the morning that You rose
All of Heaven held its breath
‘Til that stone was moved for good
For the Lamb had conquered death
And the dead rose from their tombs
And the angels stood in awe
For the souls of all who’d come
To the Father are restored

And the church of Christ was born
Then the Spirit lit the flame
Now this gospel truth of old
Shall not kneel, shall not faint
By His blood and in His name
In His freedom I am free
For the love of Jesus Christ
Who has resurrected me

Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit, three in one
God of glory, Majesty
Praise forever to the King of Kings

Praise forever to the King of Kings

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van Uw liefde wil ik zingen
buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw Naam weerklinkt door het heelal
‘Die was en is en komen zal’

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
de natuur spreekt zonder woorden
vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw Woord
bracht het licht en duister voort
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven
in een dal van duisternis
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis
leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant
ik hoef geen gevaar te vrezen
als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
‘Die was en is en komen zal’

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Door Sylvia met als thema: ‘Kom, nu is tijd, aanbid hem!’

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten,
Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

U bent niet bang voor mijn vragen
Mijn twijfel schrikt U niet af
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht

U bent niet verrast als ik struikel
Niet boos of teleurgesteld
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen vind ik herstel

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach

Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften
U bent een Vader die mij nooit verlaat

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

Dit is waar
Ik hoor te zijn
Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mij over

Oh, ik geef mij over

Dit is waar ik hoor te zijn

Ik wil bij U zijn
Heel dichtbij U zijn

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

Come, now is the time to worship
Come, now is the time to give your heart
Come, just as you are to worship
Come, just as you are before your God
Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose You now

Come, now is the time to worship
Come, now is the time to give your heart
Come, just as you are to worship
Come, just as you are before your God
Come

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose You now

Willingly we choose to surrender our lives
Willingly our knees will bow
With all our heart, soul, mind and strength
We gladly choose You now

Come, now is the time to worship
Come, now is the time to give your heart
Come, just as you are to worship
Oh come, just as you are before your God
Come, come, come, oh come
Oh come, come

Bow, you nations
Come and worship
Come and worship your maker