Zondag 18 juli 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met de kerk – Delen met anderen

We gaan collecteren voor een zoontje van een alleenstaande vrouw die vluchteling is. Meer info is te vinden in onze nieuwsbrief.

Diensten voor jongeren en kinderen

10.00 uur Mozaiëk

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.