Zondag 5 september 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met de kerk is delen met anderen

In deze vreemde periode gaan onze vaste lasten onverminderd door. We willen jullie dan ook vragen om ook op afstand financieel verbonden te blijven.

Komende week collecteren we voor de situatie in Afghanistan. Wat een schrijnende situatie met al die gezinnen die het land willen verlaten, vastzitten en zo’n onzekere toekomst tegemoet gaan. Voor meer info kun je de nieuwsbrief raadplegen.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Diensten voor jongeren en kinderen

8.45 uur Mozaiëk

11.00 uur EO Beam

Dit is een herhaling van de BEAM Kerkdienst. Vanaf 12 september zijn we er iedere zondag weer met een nieuwe live kerkdienst! In deze herhaling spreekt Remy Splinter over hoe de waarheid vertellen je vrij kan maken en wat Jezus daar over zegt.

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.