Zondag 3 oktober 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met de kerk

We collecteren deze keer voor de kerk van de Nazarener in Nijmegen. Op 8 juli 2021 is er brand gesticht, waardoor de hele inboedel vervangen moet worden. Zie voor meer info de nieuwsbrief.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Diensten voor jongeren en kinderen

8.45 / 9:00 uur Mozaiëk

11.00 uur EO Beam

In deze speciale BEAM Kerkdienst voor YouTube is de BEAM-redactie te gast en bespreken zij samen met Joram hun hoogtepunten uit de BEAM Kerkdiensten en wat die hebben betekend. Hierbij komen de mooiste tracks van de BEAM Worshipband en de meest inspirerende preken voorbij.

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.