Zondag 10 oktober 2021. Themadienst over armoede.

Welkom en overdenking

Is armoede irritant?

Zondag staat de dienst in het teken van armoede ver weg.

Wat roept dat voor gedachten bij je op? Gaat je hart vol passie harder kloppen, of vind je het juist ongemakkelijk?

We kunnen niet iedereen helpen, maar één iemand ondersteunen (adopteren) wel.
Er zijn vele manieren van adopteren. In de Bijbel wordt daar ook over gesproken. Op diverse plekken.
En weet jij wie als eerste in de Bijbel wordt genoemd als geadopteerde?
In deze dienst worden meerdere kanten van het adopteren belicht. En niet alleen theoretisch, filosofisch en theologisch.

Je krijgt ook de kans om het praktisch te maken. Het wordt een dienst met muziek, een videodans, een quiz en een persoonlijk verhaal.

Ga naar de online kerkdienst

Delen met anderen

We hebben ervoor gekozen om vandaag niet te collecteren.

We leggen je vandaag de vraag voor om een kind structureel te steunen.

Het Kinderadoptieplan van de kerk biedt daarvoor verschillende mogelijkheden:

  • Zorgen voor een dagelijkse voedzame maaltijd voor een kind
  • Zorgen dat een kind naar school kan en dan kan je met dat kind schrijven
  • Hetzelfde maar dan zonder correspondentie.

Je kunt één van de opties kiezen door naar deze website te gaan: www.kinderadoptieplan.nl

De rest wijst zich vanzelf.

Heb je nog vragen dan kan je bij Paul de Snoo of Jan Inden terecht.

Diensten voor jongeren en kinderen

10.00 uur Mozaiëk

11.00 uur EO Beam

Deze zondag spreekt Wilke over waarom we tegen bepaalde personen opkijken en waarom we graag naar erkenning zoeken. Muziek is er van de BEAM Worshipband en Joram praat met Wilke na over jouw vragen uit de chat.

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.