Zondag 17 oktober 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

 

Kinderwerk: Baby’s & Peuters, Kleuters en Junioren 1 en 3.

Delen met de kerk

In deze vreemde periode gaan onze vaste lasten onverminderd door. We willen jullie dan ook vragen om ook op afstand financieel verbonden te blijven en deze week te delen met ‘onze eigen’ kerk.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Diensten voor jongeren en kinderen

8.45 / 9.00 uur Mozaiëk

11.00 uur EO Beam

In deze speciale BEAM Kerkdienst voor YouTube blikt Joram terug op muziek van de BEAM Worshipband op de EO-Jongerendag afgelopen jaren en kijken we naar de preek van Tauren Wells op de EOJD 2019.

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.