Zondag 7 november 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Kinderwerk is er voor alle groepen.

Delen met de kerk

In deze vreemde periode gaan onze vaste lasten onverminderd door. We willen jullie dan ook vragen om ook op afstand financieel verbonden te blijven en deze week te delen met ‘onze eigen’ kerk.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Diensten voor jongeren en kinderen

11.00 uur EO Beam

Deze zondag spreekt Shelton Telesford over hoe je Jezus kan zien ondanks de drukte in je leven. Joram en Shelton zijn daarvoor uit de studio afgereisd naar de drukke stad. De BEAM Worshipband speelt tracks uit eerdere kerkdiensten.

Gebed

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.