Zondag 12 december 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met anderen

Deze dag collecteren we voor vluchtingen in Duinkerke. Een aantal mensen vanuit onze kerk zijn daar bij betrokken. De komende tijd zullen ze daar weer naartoe gaan met diverse spullen. Meer informatie hierover is te lezen op deze pagina.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor alle groepen, behalve junioren 1.

Thema: “ Tel je mee?”

Vandaag is het Derde Advent en niet alle kinderen zullen in de kerk zijn. Op de website van Bijbel Basics staat elke week een filmpje en heel veel materiaal om mee te werken. Je kunt zelf een account aanmaken zodat je er elke week samen met je kind(eren) naar kunt kijken. Op de website van de kerk zal elke week het filmpje, het verhaal en een werkje staan.

Voor de kinderen van de basisschool leeftijd vind je in het Word document hieronder een verhaal en vragen om over door te praten.

Jongeren diensten

EOBeam 11:00 uur.

Deze zondag spreekt Jannica van Barneveld vanaf het voetbalveld over hoe de Heilige Geest werkt, hoe je Hem kunt ervaren en op welke manier Hij jou kan helpen in je leven. Joram en Jannica praten na langs de zijlijn.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.