Zondag 19 december 2021

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met anderen

In deze vreemde periode gaan onze vaste lasten onverminderd door. We willen jullie dan ook vragen om ook op afstand financieel verbonden te blijven en deze week te delen met ‘onze eigen’ kerk.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Voor alle kinderen is er geen kinderwerk!

Thema: “ Tel je mee?”

Vandaag is het Vierde Advent en niet alle kinderen zullen in de kerk zijn. Op de website van Bijbel Basics staat elke week een filmpje en heel veel materiaal om mee te werken. Je kunt zelf een account aanmaken zodat je er elke week samen met je kind(eren) naar kunt kijken. Op de website van de kerk zal elke week het fimpje, het verhaal en een werkje staan.

In het Word document zijn voor de kinderen van de basisschool leeftijd een aantal zaken te vinden om thuis te doen.

Jongeren diensten

EOBeam 11:00 uur.

Wilke Stuij spreekt deze zondag over hoe we met verschillen tussen kerken om kunnen gaan en uit die verschillen iets goeds kunnen halen. Joram en Wilke praten na over dit onderwerp met vragen uit de chat.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.