Vrijdag 24 december 2021

Kerstavond 21.00 uur

Naar de uitzending

Collecte

Tijdens de kerstnachtdienst houden we geen collecte!

Maar er is wel een kerstproject dat we van harte aanbevelen.

We vragen je steun voor kinderen in nood.

Dat zijn er nogal wat.

Via onze wereldwijde hulporganisatie steunen we vier projecten:
in Venezuela, Libanon, Jordanië en Bangladesh.

Je kunt geven via de GiVT app.

QR code voor Zuid

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.