Kerstdag 25 december 2021

Welkom en overdenking

Delen met anderen

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

2021 NCM Christmas Project

Dit jaar zal met de opbrengst van het Kerstproject…

  • Gezorgd worden voor voedsel voor kinderen die honger lijden in Venezuela
  • Schoolgeld en beurzen worden gefaciliteerd voor studenten op Nazarener-scholen in Jordanië en Libanon
  • De medische en geestelijke gezondheidszorg in Libanon en Bangladesh wordt ondersteund.
  • Kinderen die als vluchtelingen in Bangladesh en in heel Europa leven kunnen worden bemoedigd.

Jongeren diensten

EOBeam 11:00 uur.

In deze allerlaatste BEAM Kerkdienst schuiven sprekers Joline, Tiemen, Shelton, Nelinda, Jurjen, Gor, Wilke en David bij Joram aan de kersttafel om terug te blikken op 2021 en vooruit te kijken naar de toekomst van de kerk. De BEAM Worshipband verzorgt uiteraard de muziek in deze speciale Kerstdienst.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.