Zondag 6 februari 2022

Welkom en overdenking

Geen Livestream

Éen van de geluidsmensen is ziek. En omdat we een heel beperkte geluidsploeg hebben, lukt het morgen helaas niet de kerkdienst via het internet uit te zenden. Je kunt wel live in het Corderius aanwezig zijn. Vooraf aanmelden hoeft niet. Wel vragen we je 1,5 meter afstand te bewaren én een mondkapje te dragen zodra je beweegt door het gebouw.

We zien uit naar je komst.

Oproep!!!

We maken meteen van de gelegenheid gebruik om een oproep te plaatsen om je aan te melden als geluidsman/vrouw/jongere.

Wil je een keer meelopen om te proeven of het iets voor je is, meld je dan aan bij Martijn Smit (tijntjesmit@gmail.com).

Ook het beamerteam én het videoteam kan wel wat versterking gebruiken.

Het kernteam,

Delen met anderen

De collecte is deze zondag voor onze buur gemeente Stadskerk. Zie voor informatie hierover de nieuwsbrief.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Voor junioren 3 is er kinderwerk.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.