Zondag 13 maart 2022

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met onszelf

Collecte en gebed voor Oekraïne

In de nieuwsbrief staat vermeld dat de collecte opnieuw voor onze broeders en zusters van de Kerk van de Nazarener in Oekraïne en Rusland zal zijn.

Maar vandaag is de collecte voor onze eigen gemeente.

 

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor de kleuters en junioren 2 en 3.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.