Zondag 10 april 2022

Welkom

Tijdens het welkom vertelt Pim over over onderstaande punten:

Het overzicht met vacatures vind je hier: https://zuid.kvdnamersfoort.nl/gemeente-zijn-we-samen

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier: https://zuid.kvdnamersfoort.nl/nieuwsbrief/

Overdenking

De overdenking wordt verzorgd door Wim Hoogendijk.

Het thema is: “Een generatie die niet wil dromen verliest het recht op een betere wereld”.

Palmpasen, Jezus komt aan in Jeruzalem. De verwachtingen zijn hooggespannen. Zal Jezus zijn rol als messias op zich nemen. Wat doet hij met de Romeinen? Wordt hij een nieuwe koning David? Of valt het uiteindelijk toch tegen…

Kruip mee in de huid van de inwoners van de bruisende stad Jeruzalem. Proef de behoefte aan een groot verhaal.

Ga naar de online kerkdienst

Delen met anderen

De collecte is deze zondag voor Stichting The Bible League. Ze verspreiden Bijbels en bijbelstudiemateriaal zodat overal ter wereld mensen Jezus Christus kunnen leren kennen.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor alle groepen.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.