Vesperdiensten 2022

Welkom en overdenking

De vesperdiensten worden via livestream uitgezonden. Klik daarvoor op de afbeelding hieronder.

Witte Donderdag

Om 20.00 uur: Thema is Dienen.

Vesper met voetwassing en Avondmaal in het Corderius. Je komt binnen, er klinkt muziek.

Goede Vrijdag

Om 20.00 uur: Thema is Vluchten.

In een verstilde dienst onderzoeken we de vluchters. In de discipelen, in Petrus en in ons eigen hart.

Stille Zaterdag

Om 21.00 uur: Thema is Vieren.

In de Paasnacht brak in de oude kerk het licht al door; vaak werden mensen gedoopt. Ook wij ontworstelen ons aan het duister.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.