Zondag 8 mei 2022

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met anderen

Hoe geef je kansarme kinderen weer een hoopvolle toekomst?

De ervaring leert dat als je een kind naar school laat gaan, dat daarmee de spiraal van armoede doorbroken wordt.

De ouders van Manimaran en Shakiva, allebei uit India, konden ze niet naar school laten gaan. Ze moesten op het land meehelpen. Totdat ze in het sponsorprogramma van het Kinderadoptieplan werden opgenomen.

Als kerk geven wij ze, via het Kinderadoptieplan, financiële steun en daardoor kunnen ze wél naar school.

Deze week collecteren we voor onze sponsorkinderen.

Doe je mee?

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor alle groepen.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.