Zondag 29 mei 2022

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Spreker is JaapJan Boer.

Delen met anderen

Wereld Evangelisatie Fonds

2 keer per jaar collecteren we voor het Wereld Evangelisatie Fonds (WEF) van de Kerk van de Nazarener. Zo ook komende zondag. Het WEF zorgt er onder andere voor dat zendelingen zich kunnen blijven inzetten door de kosten die zij maken te vergoeden. Denk hierbij aan het salaris, reiskosten, onderwijs en ziektekosten. Daarnaast worden vanuit het WEF ook workshops, trainingen en de opbouw van kerken bekostigd.

Deze collecte wordt daarom van harte aanbevolen

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor baby’s, peuters, kleuters en junioren 2.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.