Zondag 23 april 2023

Welkom en overdenking

Dit is de 4e zondag van de maand, daarom zal er geen livestream zijn.

De leiding van deze dienst hebben Pim Kalkman, Jeroen Moraal en Rik Ruitenbeek.

Delen met anderen

Het thema van deze dienst is Diaconie. Een aantal mensen zullen spreken over een door hun gekozen doel. 

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor alle groepen, behalve voor junioren 3.

Junioren 1: groep 3 en 4.
Junioren 2: groep 5 en 6.
Junioren 3: groep 7 en 8.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.