Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil’ge Geest, de Trooster,
De Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een’ge in zijn troon.
Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.
Ere zij de Heer der eng’len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.
Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng’len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!
Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God…
Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen