Essentials en non-essentials

Waar zit nou de ruimte voor diversiteit als er gesproken wordt over belangrijke en niet belangrijke zaken?

De Kerk van de Nazarener vertoont trekken van zowel de traditionele kerken als de Charismatische kerken en probeert eigenschappen vanuit beide richtingen te verenigen. Wij zoeken naar balans tussen vrijheid en orde, emoties en ratio, nuchterheid en extase, theologie en ervaring, vrijheid en werking van de Geest met verstand. Hieronder lees je wat voor ons de essentie is.

⇒ Wij geloven dat Christus gestorven is voor de zonde van de gehele wereld en dat God alle mensen liefheeft. “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende…” schrijft Paulus in 2 Korinthiërs 5:19. De kerk is een gezant van die boodschap van universele liefde. Dit fundamentele Bijbelse gegeven vormt de basis voor geheel ons kerk-zijn. Onze gemeente is vooral op de wereld gericht en verlangt – met God – dat ieder mens Zijn liefde en realiteit zal kennen.

⇒ Wij geloven in persoonlijke bekering, wedergeboorte en geloofszekerheid door Gods genade. Wij leggen de nadruk op een persoonlijke relatie met God de Vader door Jezus Christus en op de zekerheid van het heil, dat Jezus door de werking van de Heilige Geest ons wil schenken.

⇒ Wij geloven in Bijbelse heiligmaking. Heiligmaking omvat het gehele werk van vernieuwing, bevrijding en heel maken die de Heilige Geest in ons bewerkt. Wij zien heiliging niet als een reeks regels en verboden of van uiterlijkheden, doch als een genadegave Gods in de mens, ons geschonken (niet verworven) door het bloed van Christus.

Wij roepen onze leden op tot een volkomen overgave aan Christus en tot vervulling met de Geest, zodat de ‘vrucht van de Geest’ – liefde – zich in ons vormt. Wij geloven in een leven van groei. In ons gehele kerk-zijn, in onze diensten en pastoraal werk gaan wij ervan uit dat God de mens die dat wil, wonderbaarlijk veranderen kan. De vrucht van de Geest – liefde – is voor ons het enige overtuigende teken van een waarachtig geestelijk hart en leven.

De visie van de ware godsdienst als liefde (voor God, jezelf, de medemens en de schepping), is voor ons een algemeen principe. Wij zien het ene grote gebod (liefde) als norm voor alle tijden, situaties en mensen, en we willen onze leden ertoe brengen om zich in al hun levenssituaties hierdoor te laten leiden. Met John Wesley zeggen ook wij: “Heiliging is liefde uit een rein hart.”

Wij leggen de nadruk op de praktijk van het christenleven en willen onze leden op alle mogelijke wijzen hierbij inspireren en helpen.

Wij geloven in de inspiratie van de Bijbel als Woord van God, het God- en mens-zijn van Jezus Christus, en in Zijn wederkomst.