4e zondag van de maand

Elke 4e zondag van de maand hebben we speciale kerkdiensten.

Start: 10 uur.

Op deze zondag bieden we een diversiteit aan die past bij de veelkleurigheid van een ‘kerk in beweging’.

Op meerdere plekken in het gebouw komen we samen:

De dienst in het Paviljoen heeft een interactief karakter. Daar krijg je de ruimte om mee te praten en mogelijk ook kleur te bekennen. Dit vraagt om veiligheid en daarom hebben we op de 4e zondag van de maand geen livestream van de dienst.

Stiltedienst: in de Binnenkamer zoeken we Gods aanwezigheid vooral in de stilte, in meditatieve muziek en teksten.
Deze dienst is in het hoeklokaal achter de brugklasaula beneden in de kelder. Als je onbekend bent, vraag gerust iemand om je de weg te wijzen.

Emmaüs wandeling: deze wandeling is geïnspireerd door het verhaal van Jezus die langszij kwam bij twee van zijn vrienden op weg naar het dorpje Emmaüs. Zo willen ook wij in tweetallen op weg gaan, gewoon vanaf het schoolplein; met een bekende of een onbekende. De wandeling begint in stilte om wat los te komen van alles wat je bezig kan houden. Elk tweetal krijgt een inspiratieblad mee met een bijbelgedeelte en een aantal vragen, waarover je in gesprek kunt gaan. Maar het kan ook anders lopen, alles is goed.

Atelier: soms is er de mogelijkheid voor een kunstzinnige workshop. Dat kan schilderen zijn, iets met bloemen of een dans. Weer een heel andere taal, die van creativiteit, om God en jezelf te ontmoeten. Wat en waar lees je in de Nieuwsbrief.

Voor de tieners: hebben we “ZuidSolid”, een bijzondere bijeenkomst voor onze jongeren in de Lef-leeftijd (12-16) in de Brugklas aula. Met veel beweging en spelletjes wordt verbinding gemaakt met elkaar en een thema, waarover ze ook in gesprek gaan.

Deze kerkdiensten worden niet via livestream uitgezonden.

We willen je van harte uitnodigen om mee te doen en onze kerk op deze manier te leren kennen.

Welkom in de oefenplaats van de liefde.

Wij geloven dat God alles nieuw wil maken. Dat wil zeggen: zoals het door Hem bedoeld is. In Jezus zien we het begin van de nieuwe wereld die God aan het vormen is. Jezus verbond zich in totale overgave aan God en mensen. Hij nodigde anderen uit om zijn weg van radicale liefde te volgen en zo Gods wereld binnen te treden.

Als kerk vormen we een plek waar we samen de weg van Jezus kunnen ontdekken. We streven ernaar een gemeenschap te zijn waar mensen iets van de nieuwe wereld kunnen ervaren. We willen elkaar inspireren en begeleiden om zelf de weg van Jezus te gaan. Daarbij vertrouwen we erop dat God in ieder mens aanwezig is om hem of haar te helpen die weg te gaan.

In Amersfoort hebben we ons georganiseerd in drie gemeenschappen waarvan  ‘Amersfoort-Zuid’ er een is. Bij deze deelgemeente zijn ongeveer drie honderdvijftig personen betrokken.
Op zondag komen we bij elkaar op drie verschillende locaties. Maar doordeweeks doen we veel samen.

Luister live