Zondag 3 juli 2022

Zondag 3 juli 2022

Jeugddienst

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Delen met anderen

De collecte is deze zondag voor Oxfam.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor alle groepen, behalve junioren 3.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.

Vorige diensten

19 juni 2022

Spreker is Pim Kalkman. Collecte is voor eigen gemeente. Kinderwerk is er voor alle groepen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

  • Kerk van de Nazarener Amersfoort - Zuid

Zondag 19 juni 2022

Zondag 19 juni 2022 Welkom en overdenking Spreker is Pim Kalkman. Delen met onszelf De collecte is deze zondag voor onze eigen gemeente. Delen kan

  • Kerk van de Nazarener Amersfoort - Zuid

Zondag 12 juni 2022

Zondag 12 juni 2022 Welkom en overdenking Spreker is Hadassa Stehouwer uit Nijmegen. Delen met anderen De collecte is deze zondag voor Wycliffe bijbelvertalers. Delen kan

  • Kerk van de Nazarener Amersfoort - Zuid

Zondag 5 juni 2022

Zondag 5 juni 2022 Pinksteren Welkom en overdenking . Delen met onszelf De collecte is deze zondag voor onze eigen gemeente. Delen kan eenvoudig via