Zorg voor elkaar mbt Corona

 

De coronagolf lijkt mee te vallen, daar zijn we natuurlijk blij mee.

Dit betekent dat we in onze diensten de komende tijd geen extra rekening meer houden wat betreft het welkom en de onderlinge afstand.

Tegelijk mag ieder daarin haar of zijn eigen weg bewandelen. Mochten we je daarin als Kernteam kunnen helpen, meld je dan even bij Rik Ruitenbeek.

4e zondag van de maand

Elke 4e zondag van de maand hebben we speciale kerkdiensten.

Start: 10 uur.

Op deze zondag bieden we een diversiteit aan die past bij de veelkleurigheid van een ‘kerk in beweging’.

Op meerdere plekken in het gebouw komen we samen:

De dienst in het Paviljoen heeft een interactief karakter. Daar krijg je de ruimte om mee te praten en mogelijk ook kleur te bekennen. Dit vraagt om veiligheid en daarom hebben we op de 4e zondag van de maand geen livestream van de dienst.

Stiltedienst: in de Binnenkamer zoeken we Gods aanwezigheid vooral in de stilte, in meditatieve muziek en teksten.
Deze dienst is in het hoeklokaal achter de brugklasaula beneden in de kelder. Als je onbekend bent, vraag gerust iemand om je de weg te wijzen.

Emmaüs wandeling: deze wandeling is geïnspireerd door het verhaal van Jezus die langszij kwam bij twee van zijn vrienden op weg naar het dorpje Emmaüs. Zo willen ook wij in tweetallen op weg gaan, gewoon vanaf het schoolplein; met een bekende of een onbekende. De wandeling begint in stilte om wat los te komen van alles wat je bezig kan houden. Elk tweetal krijgt een inspiratieblad mee met een bijbelgedeelte en een aantal vragen, waarover je in gesprek kunt gaan. Maar het kan ook anders lopen, alles is goed.

Deze kerkdiensten worden niet via livestream uitgezonden.

We willen je van harte uitnodigen om mee te doen en onze kerk op deze manier te leren kennen.

Welkom in de oefenplaats van de liefde.

Wij geloven dat God alles nieuw wil maken. Dat wil zeggen: zoals het door Hem bedoeld is. In Jezus zien we het begin van de nieuwe wereld die God aan het vormen is. Jezus verbond zich in totale overgave aan God en mensen. Hij nodigde anderen uit om zijn weg van radicale liefde te volgen en zo Gods wereld binnen te treden.

Als kerk vormen we een plek waar we samen de weg van Jezus kunnen ontdekken. We streven ernaar een gemeenschap te zijn waar mensen iets van de nieuwe wereld kunnen ervaren. We willen elkaar inspireren en begeleiden om zelf de weg van Jezus te gaan. Daarbij vertrouwen we erop dat God in ieder mens aanwezig is om hem of haar te helpen die weg te gaan.

In Amersfoort hebben we ons georganiseerd in drie gemeenschappen waarvan  ‘Amersfoort-Zuid’ er een is. Bij deze deelgemeente zijn ongeveer drie honderdvijftig personen betrokken.
Op zondag komen we bij elkaar op drie verschillende locaties. Maar doordeweeks doen we veel samen.