We zien er naar uit om je live te ontmoeten

 

10 uur, de Ganskuil 105, Amersfoort

Niet elke zondag is hetzelfde:

– De eerste drie zondagen  van de maand zijn er ‘reguliere’ diensten. Deze kun je live meemaken in de aula van het Corderius College, de Ganskuil 105.
Onderaan deze pagina zie je een link naar de live-uitzending.

– De vierde zondag van de maand kan je kiezen uit een viertal vormen van samenzijn en God eren. De bijeenkomst in de aula heeft een interactief karakter. We noemen dit het kerkcafé. Deze bijeenkomst wordt ivm privacy niet live uitgezonden.

– Elke vierde zondag van de maand is er, naast de reguliere dienst, een meditatieve stilte dienst, de ‘binnenkamer’.

– Elke vierde zondag van de maand is er ook een Emmaüs wandeling.

– Elke vierde zondag van de maand kun je ook met muziek God eren en aanbidden in de ‘muziekkamer’

Bij de ingang kan degene die je welkom heet, je vertellen waar de stiltedienst, de Emmaüs wandeling  en de muziekkamer is.

Alle bijeenkomsten starten om 10 uur.


Jacolien Viveen interviewde Janny Inden voor het Nederlands Dagblad over de Stiltedienst. Lees hier het interview.

Oriënteren?

Misschien ben je kort of langer geleden aan komen waaien in onze gemeente en overweeg je om lid te worden. Maar wat maakt onze kerk, genoemd naar de beroemdste inwoner van Nazareth, eigenlijk zo bijzonder? Voor wie er dieper in wil duiken organiseren we een korte cursus van drie bijeenkomsten met vragen als:

  • Wie is toch die John Wesley?
  • Hoe lezen we de Bijbel?
  • Wat bedoelen we met ‘heiliging’?

De cursus wordt twee keer per jaar georganiseerd. Je kunt je aanmelden bij de coördinator van de avonden Carolien Eissens: orientatie@zuid.kvdnamersfoort.nl. En zodra de data bekend zijn, krijg je een bericht.

Warme groet,
Carolien Eissens

Wij geloven dat

de liefdevolle boodschap van Jezus voor iedereen is. Eén van de grootste cadeaus die we de wereld kunnen geven is om een gemeenschap van gelovigen te zijn die actief liefheeft. Iedereen is geliefd, iedereen is welkom, iedereen mag betrokken zijn, ongeacht seksuele geaardheid, ras of achtergrond. We streven naar groei in liefde voor God, onze naasten en onszelf. Zo kunnen we kerk zijn voor de wereld.

Over ons

Bij onze Amersfoortse deelgemeente in Zuid zijn ongeveer 400 mensen betrokken. Van baby’s tot senioren. We vormen samen met de deelgemeente Keistad de Kerk van de Nazarener Amersfoort. De website  waar je nu bent, geeft informatie over de deelgemeente in Amersfoort Zuid.

Wil je weten wat nou zo specifiek is aan de Nazarener kerk, dan vind je op de volgende pagina in 10 punten wat het DNA van de Kerk van de Nazarener is.

Contact

Live-contact is natuurlijk vaak het leukste. Wil je meer weten over onze gemeente of heb je andere vragen, kom naar onze dienst op zondag en schiet dan bij de koffie iemand aan. Die wil je vast wel wegwijs maken, of verder helpen. Stel je jouw vrager liever digitaal, ga dan naar de contactpagina.

Hoe kunnen we voor je bidden?Hoe kunnen we voor je bidden?

Je mag altijd een gebedsverzoek doen, dat kan anoniem.
Als je wilt dat we meer voor je betekenen, geef dan aan hoe we contact met je kunnen opnemen.

Dienst terugkijken op YouTube

Dienst terug luisteren, enkel geluid