Ons DNA2020-01-08T19:58:09+00:00

Het hart van de Nazarener

Het hart van de Kerk van de Nazarener, de kern waar het uiteindelijk om draait, wat zou dat zijn? ‘Heiliging’ hoor ik roepen, ‘liefde’, klinkt er vanuit een andere kant’. ‘Jezus!’, ja natuurlijk: de Nazarener zelf. Op zoek naar het Nazarenerhart in 10 stappen stappen.

Punt 1Kijk Engelse detectives

Een van de verbazingwekkende woorden die gebruikt worden in de Kerk van de Nazarener is het woord ‘superintendent’. De term kende ik uit de Engelse detectiveseries. Daarin komt geregeld een superintendent voor: een soort baas, opperhoofd. Dat juist Engelse detectives je dit leren laat iets belangrijks zien van de geschiedenis van de kerk van de Nazarener: die is hecht verbonden met de Engelse- en met de Amerikaanse kerkgeschiedenis.

Kijk Engelse detectives

Kijk Engelse detectives

Vooral met bepaalde periodes van opwekking daarin: de Engelse Methodistenbeweging in de 18e eeuw en de Amerikaanse Great Awakenings gevolgd door de Holiness movement in de 19e eeuw. Boeiende periodes van toewijding van een intens leven uit geloof, vol van Gods Geest. Wil je meer weten ga dan naar geschiedenis.nazarenerhart.nl.

nummer tweeWees protestants én Evangelisch, en toch anders

Niemand laat zich graag in een hokje stoppen en als je heel erg Nazarener bent dan doe je zelfs het omgekeerde: je laat zien dat je in alle hokjes wel iets moois vindt en er een beetje in past. Maar ja, je blijft een beetje een vreemde eend in de bijt. Logisch, want de Nazarener kerk-eend kwam pas iets meer dan 50 jaar geleden vanuit Amerika Nederland binnenvliegen. Ze was hier totaal onbekend, een beetje protestants, een beetje evangelisch, en toch anders. Dat is trouwens wel het laatste wat je een Nazarener zal horen zeggen: “Wij zijn anders dan jullie”. en toch andersAltijd wordt de verbinding met andere kerken benadrukt en de samenwerking gezocht. Dat zit heel diep verankerd in de Nazarener: liefde verbindt. Zo heeft Wesley altijd geprobeerd binnen de Anglicaanse kerk te blijven. Zo begon de kerk in 1908 in de Verenigde Staten niet met een afscheiding, maar juist met het samengaan van allerlei kerkgroepen. Wil je meer weten: geenhokjes.nazarenerhart.nl

Wees ruimhartig

Ruimte. Het is een van de woorden waar je als Nazarener blij van wordt. Niet zo benauwd, vrij om te kiezen, heel prettig! Zo praten we vaak over essentials en non-essentials: ruimdenkende mensen, die Nazareners. Toch is die ruimte voor de Nazareners moeilijker dan je zou denken. Ze is namelijk in de eerste plaats gericht op de ander. Niet je eigen ruimte zoeken, maar ruimte bieden aan de ander. Dat betekent ruimhartig zijn. wees ruimhartigGod heeft elk mens lief, de hele wereld zelfs, niet alleen een klein groepje gelovigen. Heel erg Nazarener is benadrukken dat God ruimhartig is en ons vraagt om ruimhartig te zijn naar anderen. Misschien is dit nog wel het beste samen te vatten in een uitspraak die John Wesley wel aanhaalde: ‘Eenheid in essentials, vrijheid in non-essentials, liefde in alles’.
Wil je meer weten: ruimhartig.nazarenerhart.nl

Zeg een quote van Wesley op

Over Wesley gesproken: heel erg Nazarener gaat eigenlijk altijd over John Wesley. Hij stond zo’n 300 jaar geleden aan het begin van de boom waar de Nazarener-tak later uit groeide. Een fascinerend figuur, vurig en liefdevol evangelist die op een paard voortdurend heel Engeland doorkruisde, om overal te preken over Gods liefde die je manier van leven verandert. “De hele wereld is mijn parochie” is een bekende uitspraak van hem. Hij richtte zich dan ook tot iedereen maar vooral tot de laag geschoolde en uitgebuite arbeiders. Actief en vol van Gods Geest aan de slag om je leven te veranderen. Hij preekte het en leefde het voor. Een andere uitspraak van hem: “Er is geen heiliging behalve sociale heiliging”. Anders gezegd: geloven en je leven veranderen doe j e niet in je eentje, dat doe je samen!
Wil je meer weten, lees dan verder op: wesley.nazarenerhart.nl

Verwacht veel positiefs van alle mensen

Je kunt je leven veranderen en liefdevol gaan leven. Er zit iets onverwoestbaar optimistisch in het Nazarener denken over mensen: er is positieve verandering mogelijk, je kunt gewoon het goede kiezen. Dat komt omdat God (heel liefdevol) aan álle mensen veel mogelijkheden en vrijheid heeft gegeven. Voorafgaande genade is een ingewikkelde term daarvoor. Het maakt dat iedereen slechte én goede dingen kan kiezen. Het zegt ook dat God niet vooraf alles heeft vastgelegd, maar zelf veel positiefs verwacht van de mens. Jacob Harmsen, ook wel bekend als Arminius, was een Nederlandse predikant in de 16e eeuw die tot dit inzicht kwam. Het was vernieuwend en leidde helaas tot veroordeling (Dordtse leerregels) en vervolging. Wesley heeft deze gedachten via zijn ouders later meegekregen en weer doorgegeven. Wil je meer weten: positief.nazarenerhart.nl.

Word afgevaardigd naar internationale bijeenkomsten

In de kerk van de Nazarener vind je bovenaan de ladder geen dominee, bisschop of paus, maar een vergadering, een bijeenkomst van afgevaardigden. Zelfs de superintendenten zijn niet de baas. Nee, iedereen wordt uitgedaagd tot meedoen, meedenken en meestemmen. Het idee erachter is dat Gods Geest door iedereen werkt, door de hele gemeenschap heen. Iedereen kan dus worden afgevaardigd. Heel erg Nazarener zijn dan natuurlijk de internationale bijeenkomsten. Die zijn bedoeld om van elkaar te leren en elkaar een beetje vast te blijven houden als internationale familie. Het zijn mooie plekken waar de culturele verschillen zichtbaar en voelbaar zijn: vaak inspirerend, soms een oefening in ruimhartig zijn. Ook heel geschikt om je eigen nationale cultuur te relativeren. Wil je meer weten: afgevaardigd.nazarenerhart.nl.

Weet wat de Wesleyaanse vierhoek is

Er is een mysterieus wiskundig figuurtje actief in de kerk van de Nazarener. Dit figuurtje komt bij de Methodisten vandaan en heet: de ‘Wesleyaanse vierhoek’. In het Engels is dat: ‘Wesleyan quadrilateral’. Niemand weet eigenlijk hoe dit figuurtje er precies uitziet (google maar eens op ‘Wesleyan quadrilateral’ afbeeldingen). Deze vierhoek is bedoeld om te laten zien dat Wesley naast de Bijbel ook de traditie, de wetenschap en de menselijke ervaring aan het woord laat. Die vier verschillende gezichtspunten nadrukkelijk een plek geven in het spreken over allerlei kwesties, is heel erg Nazarener! Wat zegt de Bijbel, wat leren we van de wetenschap, wat zegt de traditie en hoe wordt iets ervaren? De manier waarop dat precies gebeurt, is open. Elke kant heeft misschien wel z’n eigen manier van spreken. Liefdevol bijbelgebruik blijft daarin wel de boventoon voeren. Wil je meer weten: vierhoek.nazarenerhart.nl.

Glitter en glamour naar de prullenbak

Eenvoud is heel erg Nazarener. Pracht en praal zijn helemaal niet aan de Nazareners besteed, zij geven hun geld liever aan de armen. Al vanaf het allereerste begin staat de kerk van de Nazarener naast en om arme mensen heen. Zelfs de naam ‘Nazarener’ werd gekozen als verwijzing naar Jezus’ eenvoudige manier van leven en zijn aandacht voor de armen. Een inspirerend voorbeeld gaf John Wesley: hij leefde zeer eenvoudig en gaf zoveel mogelijk weg. Dat leverde hem zelfs de verdenking op van het ontduiken van zilverbelasting. Waarop hij antwoordde: “Mijnheer. Ik heb twee zilveren theelepels in Londen en twee in Bristol. Dit is alles wat ik nu heb; en ik zal niet meer kopen terwijl zovelen om me heen brood willen.” Wil je meer weten: eenvoudig.nazarenerhart.nl.

Er op uit!

In de voetsporen van Wesley die de hele wereld als zijn parochie zag, zijn de Nazareners altijd erg gericht geweest op wereldwijde zending. De grote opdracht van Jezus: “Maak alle volken tot mijn volgelingen”, staat centraal in de missie van de Kerk van de Nazarener: “Making Christlike disciples”. Heel erg Nazarener is dus: er op uit! Een van de eerste superintendents zei eens: “Op de dag dat de Kerk van de Nazarener haar interesse verliest in missie, zal ze snel gaan sterven zoals elke formele, kerkelijke kerk in de wereld.” Wil je meer weten: eropuit.nazarenerhart.nl

nr 10Heiliging, heiliging: een hart vol van liefdevol leven

Dit is toch wel het toverwoord van de echte Nazarener: zeg drie keer ‘heiliging’ en je bent heel erg Nazarener. Maar wat heb je dan gezegd? Heiliging staat voor het belang van christelijk leven, het leven spreekt luider dan de leer! Oftewel: je geloof in praktijk brengen is belangrijker dan wat je precies gelooft. Centraal in dat geloof staat God, vol van liefde. Daarom is heiliging juist niet het in praktijk brengen van christelijke regels, het is vooral: liefdevol leven. Liefdevol leven kan niet zonder relaties: heiliging doe je samen. De liefde in het liefdevolle leven komt uit het hart en wordt daarin gegoten door God. Maar dan moet je je hart wel willen openen. Dat vraagt iets van loslaten, vertrouwen, vol willen worden van Gods liefde. Je kunt daarin groeien en soms lukt dat helemaal perfect, volkomen heiligmaking wordt dat wel genoemd. Ja, heiliging is veel meer dan een toverwoord. Het vult het hart van de Nazarener: een hart vol van liefdevol leven! Meer weten: heiliging.nazarenerhart.nl.

In de tien punten hierboven is het hart van de Nazarener toegelicht. Iets over de achtergrond, de geschiedenis en over de vreemde termen die wel eens langskomen. Die veelkleurige Nazarenerkudde heeft toch wel een heel eigen manier waarop zij achter de herder aan loopt. Hopelijk heeft het je wat meer inzicht gegeven. En nog meer hoop ik dat je het je inspireert om Jezus, de Nazarener, nog meer te volgen dan je al deed.
Heb je vragen, voel je vrij om met mij contact op te nemen.
Rik van de Ploeg.

Stuur een e-mail naar Rik