Het hart van de Nazarener

Het hart van de Kerk van de Nazarener, de kern waar het uiteindelijk om draait, wat zou dat zijn? ‘Heiliging’ hoor ik roepen, ‘liefde’, klinkt er vanuit een andere kant’. ‘Jezus!’, ja natuurlijk: de Nazarener zelf. Op zoek naar het Nazarenerhart in tien stappen.

Oefenplaats van de liefde

God is liefde. Het klinkt een beetje basaal misschien; voor sommigen zelfs plat. Maar in de Kerk van de Nazarener raken we hier maar niet over uitgedacht en uitgesproken. Omdat we de reikwijdte eigenlijk maar nauwelijks kunnen bevatten. En omdat we zelf zo graag willen groeien als mensen van geloof, hoop en liefde, in alle facetten ons leven. Zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Daarom noemen we onze kerk graag oefenplaats van de liefde. Want het begint bij onszelf en dat is vaak al moeilijk genoeg. geschiedenis.nazarenerhart.nl

Ontstaan uit samenvoeging

In een wereld die getekend wordt door onenigheid en afscheidingen is de Kerk van de Nazarener ontstaan uit samenvoegingen van verschillende groepen en gemeenten. En dat proef je tot op de dag van vandaag. Vanuit het geloof dat God met ieder mens en iedere kerk zijn weg gaat, hebben wij niet zo de neiging om ons af te zetten tegen anderen. We genieten van al het goede dat verschillende tradities hebben gebracht en werken graag samen met anderen. Omdat we er niet zijn voor onszelf, maar graag een bijdrage leveren aan de komst van Gods Koninkrijk dat is en dat komt. geenhokjes.nazarenerhart.nl

Inclusief en kleurrijk

Iedereen hoort erbij. Dat klinkt logisch, maar is moeilijker dan je soms denkt. We geloven in de rijkdom van diversiteit omdat God zijn weg gaat met ieder mens, ongeacht biografie, beperkingen, kleur of seksuele geaardheid. Samen willen we kleurrijk zijn als de regenboog,

teken van hoop en Gods trouw aan al zijn mensen en aan zijn wereld. Welkom ben je, met je eigen-aardigheden. Want we hebben elkaar nodig om de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van Gods liefde te leren kennen. We bouwen liever langere tafels dan hogere muren. We kennen leden en vrienden; maar iedereen telt mee.

Ruimhartig

Ruim van hart. Woorden waar je als Nazarener blij van wordt. Niet zo benauwd, vrij om te kiezen voor wat goed is in het licht van Gods bedoeling met deze wereld. Voor jezelf, maar meer nog voor de ander en de schepping. Zo praten we vaak over essentials en non-essentials. Eenheid in verscheidenheid, vanuit ieders en ons gezamenlijk verlangen de God te dienen, die in essentie liefde is. wees ruimhartigEen essential is dat wij geloven en leven vanuit het reddende werk van Jezus’ kruisdood en opstanding voor iedereen. Verscheidenheid in de KvdN betekent bijvoorbeeld dat we zowel kinderen dopen als opdragen, en dat we naast volwassendoop ook de belijdenis kennen.  non-essential.nazarenerhart.nl

Founding father: John Wesley

Veel van de Nazarener theologie is te herleiden tot John Wesley, een markante prediker uit de 18de eeuw. Hij stond zo’n 300 jaar geleden aan het begin van de boom waar de Nazarener-tak later uitgroeide. Een fascinerend figuur, vurig en liefdevol evangelist die op een paard voortdurend heel Engeland doorkruiste, om overal te spreken over Gods liefde die je manier van leven verandert. “De hele wereld is mijn parochie”, is een bekende uitspraak van hem. Een andere uitspraak van hem: “De enige vorm van heiliging is sociale heiliging”. In zijn spoor zijn Nazareners actief in zending, diaconaat en missie, en voelen we ons verbonden met een andere tak van de boom, het Leger des Heils. Wil je meer weten over JohnWesley.nazarenerhart.nl

Verwacht veel positiefs van alle mensen

Je kunt je leven veranderen en liefdevol gaan leven. Er zit iets onverwoestbaars optimistisch in het Nazarener denken over mensen: er is positieve verandering mogelijk, je kunt gewoon het goede kiezen. Dat komt omdat God (heel liefdevol) aan álle mensen veel mogelijkheden en vrijheid heeft gegeven. Voorafgaande genade is een ingewikkelde term daarvoor. Het maakt dat iedereen slechte én goede dingen kan kiezen. Het zegt ook dat God niet vooraf alles heeft vastgelegd, maar zelf veel positiefs verwacht van de mens. Wil je meer weten: positief.nazarenerhart.nl.

De Nazarener familie

Onze gemeente in Amersfoort is onderdeel van de landelijke én de internationale kerk. We horen bij de Nazarener familie die in meer dan 150 landen kerken heeft. In Nederland is de kerk in 1967 in Haarlem gesticht. Sinds 1991 is de Nazarener kerk ook in Amersfoort.
De dagelijkse leiding van de lokale kerk is in handen van de predikant en het kernteam. Zij zijn verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. Dat betekent dat de Kerk van de Nazarener niet van bovenaf bestuurd en geleid wordt. De leden hebben uiteindelijk het laatste woord.
Elk lid kan voorstellen inbrengen in de vergadering en stemmen over de ideeën en de verslagen die aan bod komen.
Vanuit de lokale kerk worden leden afgevaardigd naar de landelijke jaarvergadering. En vanuit de landelijke kerk gaan er leden naar de internationale vergadering. Wil je meer weten: afgevaardigd.nazarenerhart.nl

De Bijbel bij de tijd en bij het leven

We lezen en leven graag vanuit de Bijbel als het Woord van God. Maar dat maken we niet gemakkelijker dan het is. We doen daarom steeds ons best om deze bibliotheek bij de tijd en bij ons eigen leven te brengen. Als kijkwijzer gebruiken we de zogenaamde Wesleyaanse vierhoek. Deze vierhoek is bedoeld om te laten zien dat Wesley naast de Bijbel ook de traditie, de wetenschap en de menselijke ervaring aan het woord laat. Die vier verschillende gezichtspunten nadrukkelijk een plek geven in het spreken over allerlei kwesties, is heel erg Nazarener! Wat zegt de Bijbel, wat leren we van de wetenschap, wat zegt de traditie en hoe wordt iets ervaren?

Er op uit

In de voetsporen van Wesley die de hele wereld als zijn parochie zag, zijn de Nazareners altijd erg gericht geweest op wereldwijde zending.  Al vanaf het allereerste begin staat de kerk van de Nazarener naast en om arme mensen heen.

Maak alle volken tot mijn discipelen

Zelfs de naam ‘Nazarener’ werd gekozen als verwijzing naar Jezus’ eenvoudige manier van leven en zijn aandacht voor de armen. De grote opdracht van Jezus: “Maak alle volken tot mijn volgelingen”, staat centraal in de missie van de Kerk van de Nazarener: “Making Christlike disciples”.

Heel erg Nazarener is dus: er op uit! Wil je meer weten: eropuit.nazarenerhart.nl

Heiliging

Dit is toch wel het toverwoord van de echte Nazarener: zeg drie keer ‘heiliging’ en je bent heel erg Nazarener. Maar wat heb je dan gezegd? Bij heiliging gaat het meer om je geloof in praktijk brengen dan precies weten wat je gelooft. Liefdevol leven is daarbij de kern. En daarmee is heiliging veel meer dan een toverwoord. Meer weten over dit begrip? Bekijk het drieluik hierover, met een begrijpelijke uitleg over een moeilijk thema.
Wil je liever iets lezen dan kijken, klik dan hier.

Heiliging: een hart vol van liefdevol leven

In de tien punten hierboven is het hart van de Nazarener toegelicht. Iets over de achtergrond, de geschiedenis en over de vreemde termen die wel eens langskomen. Die veelkleurige Nazarenerkudde heeft toch wel een heel eigen manier waarop zij achter de herder aan loopt. Hopelijk heeft het je wat meer inzicht gegeven. En nog meer hoop ik dat je het je inspireert om Jezus, de Nazarener, nog meer te volgen dan je al deed.
Heb je vragen, voel je vrij om contact op te nemen.

Deze informatie is overgenomen uit ‘de Wesley’, magazine van de kerk van de Nazarener Amersfoort. Op de informatietafel in de kerk vind je een exemplaar welke je mee mag nemen.