Het hart van de Nazarener

Het hart van de Kerk van de Nazarener, de kern waar het uiteindelijk om draait, wat zou dat zijn? ‘Heiliging’ hoor ik roepen, ‘liefde’, klinkt er vanuit een andere kant’. ‘Jezus!’, ja natuurlijk: de Nazarener zelf. Op zoek naar het Nazarenerhart in stappen.

Kijk Engelse detectives

Een van de verbazingwekkende woorden die gebruikt worden in de Kerk van de Nazarener is het woord ‘superintendent’. De term ken je misschien uit de Engelse detectiveseries. Daarin komt geregeld een superintendent voor: een soort baas, opperhoofd.

Kijk Engelse detectives

Kijk Engelse detectives

Dat juist Engelse detectives je dit leren laat iets belangrijks zien van de geschiedenis van de kerk van de Nazarener: die is hecht verbonden met de Engelse- en met de Amerikaanse kerkgeschiedenis. Wil je meer weten ga dan naar geschiedenis.nazarenerhart.nl.

Wees protestants én Evangelisch, en toch anders

Niemand laat zich graag in een hokje stoppen en als je heel erg Nazarener bent dan doe je zelfs het omgekeerde: je laat zien dat je in alle hokjes wel iets moois vindt en er een beetje in past. en toch andersMaar ja, je blijft een beetje een vreemde eend in de bijt. Logisch, want de Nazarener kerk-eend kwam pas iets meer dan 50 jaar geleden vanuit Amerika Nederland binnenvliegen. Ze was hier totaal onbekend, een beetje protestants, een beetje evangelisch, en toch anders.  Wil je meer weten: geenhokjes.nazarenerhart.nl

Wees ruimhartig

Ruimte. Het is een van de woorden waar je als Nazarener blij van wordt. Niet zo benauwd, vrij om te kiezen, heel prettig! Zo praten we vaak over essentials en non-essentials: ruimdenkende mensen, die Nazareners. wees ruimhartigToch is die ruimte voor de Nazareners moeilijker dan je zou denken. Ze is namelijk in de eerste plaats gericht op de ander. Niet je eigen ruimte zoeken, maar ruimte bieden aan de ander. Dat betekent ruimhartig zijn. John Wesley zei  ‘Eenheid in essentials, vrijheid in non-essentials, liefde in alles’. Wil je meer weten: ruimhartig.nazarenerhart.nl

Zeg een quote van Wesley op

Over Wesley gesproken: heel erg Nazarener gaat eigenlijk altijd over John Wesley. Hij stond zo’n 300 jaar geleden aan het begin van de boom waar de Nazarener-tak later uit groeide. Een fascinerend figuur, vurig en liefdevol evangelist die op een paard voortdurend heel Engeland doorkruisde, om overal te preken over Gods liefde die je manier van leven verandert. “De hele wereld is mijn parochie” is een bekende uitspraak van hem. Een andere uitspraak van hem: “Er is geen heiliging behalve sociale heiliging”.
Wil je meer weten, lees dan verder op: wesley.nazarenerhart.nl

Verwacht veel positiefs van alle mensen

Je kunt je leven veranderen en liefdevol gaan leven. Er zit iets onverwoestbaar optimistisch in het Nazarener denken over mensen: er is positieve verandering mogelijk, je kunt gewoon het goede kiezen. Dat komt omdat God (heel liefdevol) aan álle mensen veel mogelijkheden en vrijheid heeft gegeven. Voorafgaande genade is een ingewikkelde term daarvoor. Het maakt dat iedereen slechte én goede dingen kan kiezen. Het zegt ook dat God niet vooraf alles heeft vastgelegd, maar zelf veel positiefs verwacht van de mens. Wil je meer weten: positief.nazarenerhart.nl.

Word afgevaardigd naar bijeenkomsten

In de kerk van de Nazarener vind je bovenaan de ladder geen dominee, bisschop of paus, maar een vergadering, een bijeenkomst van afgevaardigden. Zelfs de superintendenten zijn niet de baas. Nee, iedereen wordt uitgedaagd tot meedoen, meedenken en meestemmen. Het idee erachter is dat Gods Geest door iedereen werkt, door de hele gemeenschap heen. Iedereen kan dus worden afgevaardigd. Wil je meer weten: afgevaardigd.nazarenerhart.nl.

Weet wat de Wesleyaanse vierhoek is

Ooit gehoord van de Wesleyaanse vierhoek? Deze vierhoek is bedoeld om te laten zien dat Wesley naast de Bijbel ook de traditie, de wetenschap en de menselijke ervaring aan het woord laat. Die vier verschillende gezichtspunten nadrukkelijk een plek geven in het spreken over allerlei kwesties, is heel erg Nazarener! Wat zegt de Bijbel, wat leren we van de wetenschap, wat zegt de traditie en hoe wordt iets ervaren? Wil je meer weten: vierhoek.nazarenerhart.nl.

Glitter en glamour naar de prullenbak

Eenvoud is heel erg Nazarener. Pracht en praal zijn helemaal niet aan de Nazareners besteed, zij geven hun geld liever aan de armen. Al vanaf het allereerste begin staat de kerk van de Nazarener naast en om arme mensen heen. Zelfs de naam ‘Nazarener’ werd gekozen als verwijzing naar Jezus’ eenvoudige manier van leven en zijn aandacht voor de armen. Wil je meer weten: eenvoudig.nazarenerhart.nl.

Er op uit!

In de voetsporen van Wesley die de hele wereld als zijn parochie zag, zijn de Nazareners altijd erg gericht geweest op wereldwijde zending. De grote opdracht van Jezus: “Maak alle volken tot mijn volgelingen”, staat centraal in de missie van de Kerk van de Nazarener: “Making Christlike disciples”.

Maak alle volken tot mijn discipelen

Er op uit

Heel erg Nazarener is dus: er op uit! Wil je meer weten: eropuit.nazarenerhart.nl

Heiliging: een hart vol van liefdevol leven

Dit is toch wel het toverwoord van de echte Nazarener: zeg drie keer ‘heiliging’ en je bent heel erg Nazarener. Maar wat heb je dan gezegd? Heiliging staat voor het belang van christelijk leven, het leven spreekt luider dan de leer! Oftewel: je geloof in praktijk brengen is belangrijker dan wat je precies gelooft. Centraal in dat geloof staat God, vol van liefde. Daarom is heiliging juist niet het in praktijk brengen van christelijke regels, het is vooral: liefdevol leven. En daarmee is heiliging veel meer dan een toverwoord. Meer weten: heiliging.nazarenerhart.nl.

In de tien punten hierboven is het hart van de Nazarener toegelicht. Iets over de achtergrond, de geschiedenis en over de vreemde termen die wel eens langskomen. Die veelkleurige Nazarenerkudde heeft toch wel een heel eigen manier waarop zij achter de herder aan loopt. Hopelijk heeft het je wat meer inzicht gegeven. En nog meer hoop ik dat je het je inspireert om Jezus, de Nazarener, nog meer te volgen dan je al deed.
Heb je vragen, voel je vrij om met mij contact op te nemen.
Pim Kalkman

Stuur een email naar Pim Kalkman

Deze informatie is overgenomen uit ‘de Wesley’, magazine van de kerk van de Nazarener Amersfoort. Op de informatietafel in de kerk vind je een exemplaar welke je mee mag nemen.