tieners

Een plek voor tieners

De kerk is een gemeenschap van kinderen, jonge en oudere volwassenen en… tieners. We willen kerk zijn samen met hen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om voor hen plekken te creëren die speciaal op hen zijn afgestemd.

Lef-groepen

De tieners in onze kerk komen onder meer bij elkaar in zogenoemde Lef-groepen. Deze groepen bestaan uit zes tot twaalf tieners die een aantal jaar met elkaar en hun leiders optrekken. Eenmaal in de veertien dagen komen ze bij elkaar in de huiskamer van de leiders. Het doel: lol maken, met elkaar meeleven en jezelf én God beter leren kennen.

De laatste zondag van de maand is er Rock Solid. Dan hebben de tieners tijdens de dienst een eigen programma.

In de zomer is er zowel een landelijk jeugdkamp (voor alle kerken van de Nazarener in Nederland) als een plaatselijk kamp (voor de drie kerken in Amersfoort).

Tuned

Ben jij jonger dan 26 jaar, maar geen tiener meer, dan ben jij van harte welkom bij Tuned. In een informele setting ontmoeten wij elkaar ongeveer één keer per maand. Er is aandacht voor geloofszaken, vriendschap, goede gesprekken en gezelligheid.

Jeugdband

Hou je van zingen? Speel je een instrument? Misschien is de jeugdband dan iets voor jou! Deze band speelt regelmatig bij Lekker Belangrijk, maar zo nu en dan ook in andere zondagse bijeenkomsten. Met hun muziek willen ze anderen helpen om iets van God mee te maken.

Lef-groepen

De tieners in onze kerk komen onder meer bij elkaar in zogenoemde Lef-groepen. Deze groepen bestaan uit zes tot twaalf tieners die een aantal jaar met elkaar en hun leiders optrekken. Eenmaal in de veertien dagen komen ze bij elkaar in de huiskamer van de leiders. Het doel: lol maken, met elkaar meeleven en jezelf én God beter leren kennen.

De laatste zondag van de maand is er Rock Solid. Dan hebben de tieners tijdens de dienst een eigen programma.

In de zomer is er zowel een landelijk jeugdkamp (voor alle kerken van de Nazarener in Nederland) als een plaatselijk kamp (voor de drie kerken in Amersfoort).

Tuned

Ben jij jonger dan 26 jaar, maar geen tiener meer, dan ben jij van harte welkom bij Tuned. In een informele setting ontmoeten wij elkaar ongeveer één keer per maand. Er is aandacht voor geloofszaken, vriendschap, goede gesprekken en gezelligheid.

Jeugdband

Hou je van zingen? Speel je een instrument? Misschien is de jeugdband dan iets voor jou! Deze band speelt regelmatig bij Lekker Belangrijk, maar zo nu en dan ook in andere zondagse bijeenkomsten. Met hun muziek willen ze anderen helpen om iets van God mee te maken.

Contact

Lisa Meijer

Lisa is coördinator Kinderen en Jeugd.

Verantwoordelijk voor het tienerwerk is Lisa Meijer. Zij is lid van de staf van de Kerk van de Nazarener Amersfoort.

Wil je contact met haar, ga dan naar de contactpagina, of stuur haar een emailtje: jeugdwerk@zuid.kvdnamersfoort.nl

Veiligheid in de kerk

Wij willen een open en gelijkwaardige cultuur waar geen ruimte is voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Heb je een vraag over wat jij hebt meegemaakt? Of denk je erover een melding te doen? Neem dan contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon die we als kerk hebben: Bel vertrouwelijk 085 – 488 14 40, of ga naar de website van Stichting Evangelisch Meldpunt (www.wijzijnsem.nl)

Wil je eerst met iemand vanuit de kerk praten, dan kan dat natuurlijk ook. Bijvoorbeeld de voorganger of iemand van het kernteam.

Laat vooral duidelijk zijn dat je nooit bezwaard moet voelen om contact op te nemen. Je kunt beter een keer te veel dan te weinig contact opnemen.