Dopen, opdragen of belijdenis?

Kinderdoop

Bij de Kerk van de Nazarener kennen we zowel kinder-als volwassendoop. Daarnaast is het ook mogelijk dat ouders hun kind opdragen.
Een vierde mogelijkheid is dat je belijdenis van je geloof aflegt, zonder doop.

Deze keuzevrijheid is een voorbeeld van een van de kernpunten van onze kerk. Namelijk dat we willen vasthouden aan de essentie en gelijktijdig ruimte willen bieden in de vorm. Op die manier willen we een inclusieve kerk zijn en niemand uitsluiten. (Zie het artikel over ons DNA)

Dopen, opdragen of belijdenis is geen verplichting om lid te kunnen zijn. Wij vinden dat het iets persoonlijks is. Iets tussen jou en God. Het is een antwoord op een roepstem.
Je keuze in het openbaar laten zien of horen kan wel een verdieping geven.

In de video over volwassendoop zie je dat de doop niet gebeurt door wat water over het hoofd te sprenkelen. Nee, volledig kopje onder. Dat is symbolisch voor het opnieuw geboren worden. Je start een nieuw leven.

Wil je ook gedoopt worden? Heb je vragen over het dopen, opdragen of belijdenis doen, schroom dan niet om contact op te nemen met Pim Kalkman, onze voorganger.

Kinderdoop

Volwassendoop

Opdragen van je kind