NMI logo

Nazarene Missions International

Wij zijn onderdeel van een internationale kerk.

Dat zie je ook terug in de naam van de zendingsafdeling:  Nazarene Mission International (NMI).

Wat willen we?

Geloven doe je niet alleen met je hoofd maar ook met je handen.

kom soep bij buren brengen

Een kom soep bij buren brengen

Dat is vanaf het begin van ons kerkgenootschap een van de peilers. Deze actie gerichtheid komt voort uit onze ontstaansgeschiedenis. De Kerk van de Nazarener komt namelijk voort uit een hulpverlenings- en zendingsbeweging. Ook in deze tijd willen we daar handen en voeten aan geven.

Dat doen we door mensen te stimuleren om missionaire mensen te zijn. Dat kan dichtbij en verweg zijn.

Dichtbij

taal oefenen

Met nieuwe Nederlanders taal oefenen

Bij dichtbij kan je denken aan een kom soep brengen bij zieke buren, nieuwe Nederlanders helpen met taal of als vrijwilliger werken in een hospice. Eigenlijk iets wat bij je past en wat minder op jezelf maar op de ander is gericht.

hospice

Als vrijwilliger werken bij een hospice

Misschien ben je wel zo gepassioneerd om de wereld een ietsje beter achter te laten dat je op een tuinderij werkt om lokale groenten beschikbaar te maken. Of dat je je inzet in het buurthuis om koffie te schenken en een praatje te maken met anderen.

Ver weg

Bij ver weg denken we bijvoorbeeld aan de dertigduizend kerken van de Nazarener in meer dan 150 landen. Daarom hebben we het in onze kerk regelmatig over de wereld buiten Nederland. We onderhouden contacten met gemeenteleden in het zendingsveld en houden regelmatig collectes om de bouw van ziekenhuizen, kerken en ontmoetingscentra en de mensen die daar werken financieel te steunen.

Een paar keer per jaar collecteren we speciaal voor deze onderdelen:

  • Salaris van zendelingen (WEF collecte)

  • Scholen, ziekenhuizne (Albastenfonds)

  • Bestrijding van HIV en Aids

  • Kansarme kinderen naar school laten gaan (kinderadoptieplan)

  • Noodhulp

Met een team ergens iets moois neerzetten

Samen de zolder opknappen

Samen de zolder opknappen

Een keer in de drie jaar gaat er vanuit Nederland een (Werk en Getuigenis) team een klus klaren.
Meestal is het een bouwklus: opknappen van een school, kerk of kinderhuis.
Tijdens deze reis is er ook tijd om contacten te leggen met de lokale bevolking en kerkgemeenschap.
Naast het dienstbaar bezig zijn voor anderen, werk je ook aan je eigen geestelijke ontwikkeling.
Mensen van alle leeftijden zijn welkom, voor een ieder is er wel een taak te vinden.
Financiën mogen geen belemmering zijn om mee te gaan.

Info

Voor de zending gebruiken we dezelfde bankrekening als voor de kerk: NL15TRIO0254717500 (Triodos bank), t.n.v Kerk van Nazarener Amersfoort.

Zet bij je omschrijving voor welke actie of doel je geeft. Dan zorgt de penningmeester dat je geld goed terecht komt.

Wil je contact met iemand van de zendingscommissie, mail dan naar bericht naar de zendingscommissie

Anbi

We zijn een Anbi instelling. Dat betekent dat al je giften aan de kerk én de zending voor de de belasting aftrekbaar zijn.
Da’s mooi meegenomen, want dan kan je nog meer geven . . .