Welkom L!nkers

Lieve zussen en broers,

Vanuit het ongemak van de situatie van afscheid en rouw waarin jullie je als L!nkers bevinden, willen we ieder die overweegt om een nieuw thuis in Zuid te gaan verkennen een zo hartelijk mogelijk welkom bieden.

Dat doen we nu maar even via deze wat afstandelijke manier via de website. Maar we hopen dat het je toch een eerste en warme indruk geeft van hoe we als gemeente in Zuid kerk willen zijn en willen worden. Oefenplaats van de liefde, gefocust op Jezus Christus die het open einde is van ons verlangen, om steeds meer te worden wie we ten diepste zijn.

We wensen en bidden je sterkte toe, rouwmoed misschien: de moed om het verlies onder ogen te zien en tegelijk ook de moed om verder te trekken. Welkom dus, in levende lijve, maar ook met je vragen of opmerkingen.

Pim Kalkman, voorganger Zuid

Pim Kalkman

Op deze pagina vind je:

  • Locatie en parkeren
  • Info over de reguliere samenkomsten
  • Kinderen
  • Info over de 4e zondag van de maand
  • Aanmelden voor onze nieuwsbrief
  • Contact

Waar?

Al onze samenkomsten zijn in het Corderius. De Ganskuijl 105, 3817 EZ Amersfoort.

In het Corderius vieren op zondag twee kerken gelijktijdig hun diensten. De Nazareners vind je in het ovale paviljoen.

We verzoeken je om met de bewoners in de buurt rekening te houden door NIET voor het Corderius te Parkeren.

Op het kaartje kun je zien waar je WEL kunt parkeren.

Voor je fiets is er ruime parkeergelegenheid op het plein.

De samenkomsten

De diensten beginnen om 10 uur.

Vooraf registreren is niet nodig. Je draagt een mondkapje bij bewegen door het gebouw. Verder volgen we de richtlijnen van de overheid. Dat kan dus variëren.

Na afloop van de dienst is er,  onder het genot van koffie, thee, limonade en wat lekkers, tijd om elkaar te ontmoeten.

Kinderen

Voor de basisschool kinderen hebben we ‘kinderwerk’ en ‘junioren’. Maar we starten gezamenlijk in het paviljoen. Na het kindermoment gaan ze met de leiding mee naar hun eigen plek.

Als je het plezierig vind om je kind te begeleiden naar hun groep, dan kan dat uiteraard.

Het kinderwerk is op de begane grond voor de baby’s- kleuters en op de 2e verdieping voor de junioren 1-3. Anja Merkus is verantwoordelijk voor het kinderwerk. Heb je vragen dan kan je bij haar terecht.

Via de nieuwsbrief informeren we je over bijzonderheden waarvan het handig is om te weten.

Voor de tieners van de middelbare school hebben we LEF-groepen. Jacomine Tavenier heeft in het kernteam de jeugd in haar portefeuille . Heb je vragen dan kan je bij haar terecht.

De 4e zondag van de maand

Elke vierde zondag van de maand bieden we een diversiteit aan die past bij de veelkleurigheid van een ‘kerk in beweging’. Dat zie je ook in het aangepaste logo.

Dienst in het Paviljoen: diensten met thema’s die ons willen inspireren om betrokken te zijn op de samenleving waarin we staan. De diensten zijn interactief en we willen elkaar uitnodigen en uitdagen mee te praten en mogelijk ook kleur te bekennen. En daarin ook kwetsbaar te durven zijn. Dat vraagt om veiligheid en daarom hebben we op de 4e zondag van de maand geen livestream van de dienst.

Stiltedienst: in de Binnenkamer zoeken we Gods aanwezigheid vooral in de stilte, in meditatieve muziek en teksten. Een vorm en inhoud die ons willen helpen om te luisteren naar de fluistering van Gods Geest, om de weg naar binnen te bewandelen. Deze dienst is in een lokaal in de Brugklasaula.
Als je onbekend bent, vraag gerust iemand om je de weg te wijzen.

Emmaüs wandeling: deze wandeling is geïnspireerd door het verhaal van de opgestane Jezus die op de Paasdag langszij kwam bij twee van zijn vrienden op weg naar het dorpje Emmaüs. Zo willen ook wij in tweetallen op weg gaan, gewoon vanaf het schoolplein; met een bekende of een onbekende. De wandeling begint in stilte om wat los te komen van alles wat je bezig kan houden. Elk tweetal krijgt een inspiratieblad mee met een bijbelgedeelte en een aantal vragen, waarover je in gesprek kunt gaan. Maar het kan ook anders lopen, alles is goed.

Atelier: soms is er de mogelijkheid voor een kunst-zinnige workshop. Dat kan schilderen zijn, iets met bloemen of een dans. Weer een heel andere taal, die van creativiteit, om God en jezelf te ontmoeten. Wat en waar lees je in de Nieuwsbrief.

Voor de tieners: Voor hen hebben we “ZuidSolid”, een bijzondere bijeenkomst voor onze jongeren in de Lef-leeftijd (12-16) in de Brugklas aula. Met veel beweging en spelletjes wordt verbinding gemaakt met elkaar en een thema, waarover ze ook in gesprek gaan.

Gezamenlijk afronden

Rond 11 uur is iedereen vanuit alle diensten welkom in het Paviljoen voor gezamenlijke ontmoeting met koffie, thee en limonade (en wie weet wat lekkers ?). Zo zoeken we in de veelkleurigheid van de diensten op deze zondag ook weer de verbinding met elkaar.

Nieuwsbrief

Ook in Zuid hebben we een nieuwsbrief. Deze verschijnt elke week op vrijdag aan het begin van de avond.

De nieuwsbrief geeft actuele informatie over alles wat er in de gemeente speelt. Onder andere het laatste nieuws omtrent de dienst van de komende zondag.

Aanmelden gaat via bijgaande knop.

Livestream

Elke dienst wordt via ons YouTube kanaal uitgezonden.

Uitzondering hierop zijn de diensten op de 4e zondag van de maand.

Je kunt op twee manieren naar de uitzending.

Of je gaat naar de homepage van deze website.

Of je gaat naar ons YouTube kanaal.

Contact

Wil je met het kernteam of de voorganger, Pim Kalkman, contact?

Dat kan via het 06 nummer (0610138472)of bijgaande knoppen:

Tot slot

Tot slot willen we nog een keer benadrukken dat je hartelijk welkom bent.

We hopen dat je een plek vindt waar je opgebouwd zult worden in je geloof, of dat bij ons is of ergens anders.

Tot ziens.

Het kernteam.

Kernteam