Zondag 17 september 2023

Welkom en overdenking

Ga naar de online kerkdienst

Voorganger: Pim Kalkman.

We vieren samen het avondmaal.

Delen met anderen

Deze zondag vragen we je financiële bijdrage voor voetbaltoernooi jeugd Duinkerke.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor alle groepen, behalve voor junioren 3.

Junioren 1: groep 3 en 4.
Junioren 2: groep 5 en 6.
Junioren 3: groep 7 en 8.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.