Zondag 3 september 2023

Welkom en overdenking

Deze zondag is onze startzondag. We beginnen om 9.45 uur. Livestream zal er niet zijn. Er is keuze uit diverse activiteiten. We sluiten gezamenlijk af met een potluck.

Leiding: Pim Kalkman

Delen met onszelf

Deze zondag vragen we je financiële bijdrage voor onszelf.

Delen kan eenvoudig via de GiVT app. Scan de QR code.

Kinderwerk

Kinderwerk is er voor de baby’s en peuters.

Junioren 1: groep 3 en 4.
Junioren 2: groep 5 en 6.
Junioren 3: groep 7 en 8.

Danken en bidden
Daarnaast vinden we het fijn om voor elkaar te bidden,hoe concreter, hoe beter. Of juist met en voor elkaar te danken. Met een druk op de gebedsknop kun je wat jou bezighoudt delen met het gebedsteam, met naam en toenaam of juist anoniem.

Bidden met de benen
Als we dan tóch samen kerk zijn willen we elkaar graag de gelegenheid geven om een helpende hand te bieden of te vragen. Vooral dat laatste is soms best moeilijk, maar met één druk opde tekening gaan we in elk geval een poging doen om vraag & aanbod bij elkaar te brengen.